ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกร็ดขนมปัง

ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกร็ดขนมปังเข่น เครื่องผสม, เครื่องร่อน, เครื่องบดเกร็ดขนมปัง, เครื่องให้ความชื้น, เครื่องร่อน รวมถึงเตาอบลดความชื้นเป็นต้น
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกร็ดขนมปัง