ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในอุสหกรรมผสมอาหาร

ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในอุสหกรรมผสมอาหารเช่นเครื่องผสม, เครื่องร่อน, เครื่องบด รวมถึงเครื่องบดเกร็ดขนมปัง
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในอุสหกรรมผสมอาหาร