ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในอุตหกรรมเบเกอรี่

ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในอุตหกรรมเบเกอรี่, คุกกี้, บิสกิต, เค๊กและแครกเกอร์ เช่น เครื่องผสม, เครื่อขึ้นรูปคุกกี้, เครื่องสไลด์รวมถึงเตาอบแบบหมุนเป็นต้น
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในอุตหกรรมเบเกอรี่